031-788 05 35 info@maklarassistans.se

Lönsam verksamhet inom försäljning och totalentreprenad av uterum

OBJEKT NR 311

En mycket väl etablerad och lönsam verksamhet med mer än 25 års erfarenhet av försäljning, montering och totalentreprenad av uterum är nu till försäljning. Man erbjuder ett helhetskoncept utifrån ett brett sortiment från kända leverantörer av uterum såsom bl.a. vinterträdgårdar, attefallsrum, orangerier, skjut- och fasta partier samt tillbehör m m.

Man har även ensamrätten i Sverige och Norge till försäljning av Four Seasons breda utbud av uterum, som är en ledande leverantör i Europa och Nordamerika.

Verksamheten bedrivs från ändamålsriktiga lokaler med kontor och showroom där företagets utbud presenteras. Tillsammans med kunden tar man fram en skräddarsydd lösning utifrån kundens önskemål, och husets förutsättningar där bygglovsritningar och alla installationer ingår till ett nyckelfärdigt koncept. Företaget har en väl exponerad och nyligen genomarbetad hemsida samt webbshop varav en stor del av den totala försäljningen sker genom kontakter från hemsidan.

FAKTA

Startår: 1994

Nuvarande ägare: 1994

Personal: 3 (inkl. 2 ägare)

Lokaler: Hyresrätt

Lokalyta ca:  135 kvm

Hyra: 132 000:-/år inkl. värme, moms tillkommer (under omförhandling)

EKONOMI

Räkenskapsår             2019    2018    2017   

Omsättning                 6 384   7 843   8 790

Rörelseresultat*            658      913   1 528

(*Justerat resultat föret finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt)

Begärt pris: Kontakta ansvarig mäklare/Anbud

Transaktionen: Rörelsen bedrivs i aktiebolag och man säljer antingen bolagets aktier eller endast inkråm bestående av inventarier, hyresavtal, kundrelationer och goodwill.

För mer information kring verksamheten samt intresseanmälan, välkommen att kontakta ansvarig mäklare! Obs! Detta objekt omgärdas av sekretess och fördjupad information lämnas endast mot undertecknad och godkänd sekretessförbindelse.

 

 

Kontakta oss gärna för mer information!

Telefon: 031-788 05 35
E-post: info@maklarassistans.se

Ansvarig mäklare

Mikael Dennerlund

E-post: mikael@maklarassistans.se
Telefon 031-788 05 35
Mobil: 070 – 788 05 68