031-788 05 35 info@maklarassistans.se

Lönsam verksamhet inom försäljning och totalentreprenad av uterum

OBJEKT NR 311

En mycket väl etablerad och lönsam verksamhet med mer än 25 års erfarenhet av försäljning, montering och totalentreprenad av uterum är nu till salu.

Man erbjuder ett helhetskoncept utifrån ett brett sortiment från kända leverantörer av uterum såsom bl.a. vinterträdgårdar, attefallsrum, orangerier, skjut- och fasta partier samt tillbehör m m. Verksamheten bedrivs från ändamålsriktiga lokaler med kontor och showroom där företagets utbud presenteras. Tillsammans med kunden tar man fram en skräddarsydd lösning utifrån kundens önskemål, och husets förutsättningar där bygglovsritningar och alla installationer ingår till ett nyckelfärdigt koncept.

Företaget har en väl exponerad och nyligen genomarbetad hemsida samt webbshop varav en stor del av den totala försäljningen sker genom kontakter från hemsidan.

 

Transaktionen

Rörelsen bedrivs i aktiebolag och man säljer antingen bolagets aktier eller endast inkråm bestående av inventarier, hyresavtal, kundrelationer och goodwill.

För mer information kring verksamheten samt intresseanmälan, välkommen att kontakta ansvarig mäklare. Obs! Detta objekt omgärdas av sekretess och fördjupad information lämnas endast mot undertecknad och godkänd sekretessförbindelse.

 

Fakta

Startår:                        1994

Nuvarande ägare:       1994

Personal:                          3

EKONOMI

Räkenskapsår  2018

Omsättning tkr            7 843

Rörelseresultat*             913

(*Justerat resultat före finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt)

 Begärt pris:              Kontakta ansvarig mäklare / Bud

 

Kontakta oss gärna för mer information!

Telefon: 031-788 05 35
E-post: info@maklarassistans.se

Ansvarig mäklare

Mikael Dennerlund

E-post: mikael@maklarassistans.se
Telefon 031-788 05 35
Mobil: 070 – 788 05 68