Verksamhet inom måleri, snickeri och plåtslageri i Partille

OBJEKT NR 261

Verksamheten startades för ca 3 år sedan och erbjuder förutom måleriarbeten även snickeri och plåtslageri främst vid fasadmålning. Man vänder sig till privatkunder och har snabbt etablerat sig på marknaden genom ett gott renommé.

Verksamheten utgår ifrån egna hyrda lokaler, med kontor, wc, pentry och lager där vissa plåtslageri samt måleriarbeten kan utföras av t.ex. panelbrädor och foder för leverans till slutkund.

Från april till oktober är fasadmålning de huvudsakliga uppdragen och övrig tid åtar man sig målningsarbeten inomhus.

Verksamheten har goda utvecklingsmöjligheter genom ytterligare marknadsföring då de flesta jobb i dag kommer endast genom rekommendationer från nöjda kunder.

Detta kan vara en perfekt verksamhet för någon eller ett par kompanjoner som går i tankar kring att starta eget att snabbt komma igång. Här finns alla grundförutsättningar klara med lokaler, personal, hemsida och nödvändiga inventarier bara att ta över och driva vidare.

Övrigt
Rörelsen bedrivs i aktiebolag och man säljer antingen bolagets aktier eller endast inkråm bestående av inventarier, hyresavtal, kundrelationer och goodwill.

För mer information, välkommen att kontakta ansvarig mäklare!

Fakta

Startår: 2013
Nuvarande ägare: 2013
Personal: 5 varav 2 är tillsvidareanställda
Lokaler: Hyresrätt
Hyra inkl. index:7.000:- inkl. värme, moms tillkommer
Lokalyta totalt ca: 115 kvm
Omsättning ca: 2,5 Mkr enligt prognos för innevarande räkenskapsår

Begärt pris:Ring mäklaren för diskussion

Kontakta oss gärna för mer information!

Telefon: 031-788 05 35
E-post: info@maklarassistans.se

Ansvarig mäklare

Mikael Dennerlund

E-post: mikael@maklarassistans.se
Telefon 031-788 05 35
Mobil: 070 – 788 05 68