031-788 05 35 info@maklarassistans.se
Sälja företag

Att sälja företag

MäklarAssistans erbjuder professionella mäklartjänster till dig som ska sälja företag eller rörelser. Vi erbjuder ett helhetskoncept där vi tar hand om hela säljprocessen och agerar projektledare genom hela affären från början till slut. I vårt helhetskoncept ingår i huvudsak följande arbetsmoment och inleds alltid med att vi bokar ett första förutsättningslöst möte.

Därefter påbörjar vi processen att sälja företag med:

 • Insamling av relevant information kring verksamheten/företaget
 • Analys av insamlad information
 • Värdering
 • Framtagande av objektsbeskrivning och övrigt presentationsmaterial
 • Identifikation av tänkbara köpare
 • Annonsering i relevanta medier och på vår hemsida
 • Kontakt med presumtiva köpare/intressenter
 • Presentation av företaget vid visning av verksamheten
 • Förhandling mellan parterna
 • Framtagande av avtalsförslag och avtalssignering
 • Tillträde
 • Uppföljning

Läs mer om våra övriga tjänster.

MäklarAssistans anpassade mäklartjänst

I vissa fall kan och vill våra uppdragsgivare själva sköta delar av försäljningsprocessen. Vi kan då erbjuda vår anpassade mäklartjänst där vi tillsammans med uppdragsgivaren väljer valda delar av vårt tjänsteutbud i försäljningsprocessen. Här kan vi lämna offert med fast pris på de valda tjänsterna baserat på vår erfarenhet kring hur mycket tid och kostnader vi normalt brukar lägga ned i varje arbetsmoment.

Kontakta oss gärna för mer information!

Telefon: 031-788 05 35
E-post: info@maklarassistans.se

Står du inför att sälja företag?

Kontakta oss

Integritetspolicy